Nếu bạn chưa là thành viên App


Bước 1. Sau khi lên đơn xong, chọn AFTEE để thanh toán. 


Bước 2. Nhập SĐT để lấy mã OTP.


Bước 3: Nhập mã OTP được gửi về SĐT.


Bước 4: Xác nhận đặt hàng qua AFTEE: trả sau hoặc trả góp (thanh toán nhiều lần).


Bước 5: Sau khi đơn hàng đã được đặt thành công, nhà bán sẽ giao hàng cho bạn.


Bước 6: Thanh toán hoá đơn cho AFTEE bằng đường link gửi qua SMS.Nếu bạn đã là thành viên App


Bước 1. Sau khi lên đơn xong, chọn AFTEE để thanh toán. 


Bước 2. Đăng nhập AFTEE để tiếp tục.


Bước 3: Xác nhận đặt hàng qua AFTEE: trả sau hoặc trả góp (thanh toán nhiều lần).Bước 4: Sau khi đơn hàng đã được đặt thành công, nhà bán sẽ giao hàng cho bạn.


Bước 5: Thanh toán hoá đơn cho AFTEE qua App.